KIN Rehab พัฒนาบริการสุขภาพและการแพทย์ เจาะตลาดสังคมสูงวัย

SME in Focus
29/09/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 1848 คน
KIN Rehab พัฒนาบริการสุขภาพและการแพทย์ เจาะตลาดสังคมสูงวัย
banner
‘บริการ’ เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจ

อาจด้วยความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่หลากหลายของคนในปัจจุบัน ผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจในหลายด้านเพื่อสอดรับกับความต้องการของตลาด เครื่องมือที่ใช้จึงเป็นการ ‘บริการ’ ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวได้ว่า แม้คุณจะไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ แต่ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการสุขภาพและการแพทย์ได้ แนวคิดของเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ กำลังค่อย ๆ สร้างบรรทัดฐานใหม่ของการเข้าถึงบริการสุขภาพและการแพทย์ยุคใหม่ “ผมจบสัตวบาล คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์” 

คุณธงชัย โชคถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทรี สโตรก เนอสซิ่งโฮม จำกัด และ บริษัท คินออริจิ้น เฮลท์ แคร์ จำกัด ธุรกิจผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร บอกว่า ที่ผ่านมา เคยทำมาหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ที่เรียนมา รวมถึงด้านอื่น ๆ เช่น ขายสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จากจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้รู้จัก Nursing Home หรือ สถานดูแลผู้สูงอายุ 

ต่อมาได้ร่วมลงทุนกับหุ้นส่วน ทำธุรกิจ Nursing Home แบบมาตรฐานทั่วไป ราคาไม่แพง ซึ่งข้อเสียคือข้อจำกัดด้านราคา ทำให้ไม่สามารถลงทุน หรือพัฒนาธุรกิจในด้านการดูแลสุขภาพได้มากนัก ต่อมาปี 2562 จึงปรับรูปแบบเป็น ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่ให้บริการด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ แตก หลังการรักษาในโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง มีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลคอยให้การดูแล รวมถึงมีบริการฟื้นฟูร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญ ต่อมา ได้นำบริการด้านการแพทย์เข้ามาให้บริการ โดยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองให้การดูแลและแนะนำผู้ป่วยเพิ่มเติมรวมทั้งเปิด โรงเรียนบริบาล ในชื่อ โรงเรียนอีสต์วิลล์บริรักษ์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เรียกได้ว่า เป็นธุรกิจสถานบริการด้านฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเฉพาะทางที่ให้บริการครบวงจร นอกจากนั้น ยังนำความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มสมัยใหม่มาปรับใช้ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้มารับบริการได้ง่าย ทำไมต้อง Stroke? 

คุณธงชัย บอกว่า ตนมองกลุ่มตลาดผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายหลัก ดังนั้น ธุรกิจแรกที่เริ่มทำ จึงเป็น Nursing Home หรือ สถานดูแลผู้สูงอายุ แม้จะเป็นแบบบ้าน ๆ ราคาย่อมเยา แต่เป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ ทั้งเมกะเทรนด์ (Mega Trends) ‘สังคมผู้สูงอายุ’ (Aging Society) ของทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จากการสำรวจประชากรในประเทศ ปี 2564 มีจำนวนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 13,358,751 คน หรือร้อยละ 19.6 ของประชากรทั้งหมด หมายความว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือ Aged Society แล้ว 

*(สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ = มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของ. ประชากรทั้งหมด)

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าช่วงแรก ธุรกิจ Nursing Home แบบราคาประหยัดไม่ตอบโจทย์การขยายธุรกิจเท่าที่ควร หรืออาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในขณะนั้น ทำให้มุมมองการแตกแขนงธุรกิจต่อมาจึงเลือกโฟกัสด้านการบำบัดและการฟื้นฟูในกลุ่มโรคเฉพาะทาง หรือกลุ่มผู้ที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพราะเห็นช่องว่างตลาด เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ  ขณะที่ ค่ารักษาในโรงพยาบาล และการพักฟื้นหลังรักษา ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากผู้ป่วยต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล ช่วง Golden Period for Stroke คือ ระยะเวลา 3-6 เดือนแรกหลังเกิดโรคซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หากได้รับการรักษาในช่วงเวลานี้ จะทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

บริการของ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จึงเป็นอีกหนึ่ง ‘ทางเลือก’ ที่ช่วยลดต้นทุนและการดำเนินการที่เกินความจำเป็นในโรงพยาบาลได้กว่า 2-3 เท่า เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับที่ต้องจ่ายในโรงพยาบาล 

แนวคิดนี้ จึงเป็นการมองเห็นโอกาส ช่องว่างของตลาด และ Pain Point ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มาพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดในช่วงนั้น ส่วนตลาดผู้สูงอายุ ยังเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ซึ่ง Nursing Home คงยังดำเนินการอยู่ขยายบริการสุขภาพ และการฟื้นฟูครบวงจร 

คุณธงชัย ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยก่อตั้ง ศูนย์บริการดูแลด้านสุขภาพเพื่อการดูแลและเพื่อการฟื้นฟูร่างกายที่ครบวงจร (KIN Rehabilitation & Homecare) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) สหเวชกรรมคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคกระดูกและข้อ กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ชะลอวัย สุขภาพจิต แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  (Health Tech) และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง ทั้งรูปแบบชั่วคราว และระยะยาว ที่จะขยายไปเจาะตลาดผู้สูงอายุมากขึ้น ภายใต้แบรนด์ ‘KIN’ (คิน) เช่นKIN Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม แตกไลน์บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการผู้สูงอายุในด้านสมอง โรคกระดูก และการดูแลร่างกายให้สุขภาพดี รูปแบบบริการมีทั้งบริการด้านการแพทย์ กายภาพบำบัด การฟื้นฟูหลังรักษา และจิตแพทย์ที่จะมาให้การดูแล

ขณะที่ ด้านปัญหาสุขภาพจิตที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิต ในแง่ของผู้สูงอายุจะเห็นได้บ่อย เช่น อาการนอนไม่หลับ ซึมเศร้า ความเครียด ตลอดจนการให้คำแนะนำสำหรับญาติ เพื่อให้เข้าใจอาการและผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยด้วย รวมทั้งยังมีบริการที่เกี่ยวกับความงาม และแพทย์แผนจีนศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ‘KIN’ โรงพยาบาลประสานมิตร โปรเจกต์นี้เป็นการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ในการทำคลินิกกายภาพบำบัดที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการผู้สูงอายุ โดยให้บริการที่ อาคาร 4 ชั้นล่าง โรงพยาบาลประสานมิตร 

KIN Home Care ที่มีบริการส่งนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพยาบาลเข้าไปดูแลผู้ป่วยตามบ้าน กรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวกเดินทาง หรือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการรักษา รวมถึงบริการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้าน ที่เป็นบริการแบบ Premium Services ภายใต้การดูแลของ KIN โรงพยาบาลกายภาพบำบัด Kin Origin Healthcare Center

การร่วมลงทุน (Joint Venture) ระหว่าง บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ธุรกิจย่อยของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กับ KIN Rehabilitation & Homecare ได้ก่อตั้ง บริษัท คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินกิจการ โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและคลินิกเวชกรรม ในชื่อ Kin Origin Healthcare Center สาขาแรกเปิดให้บริการที่โครงการออริจิ้น เวลเนส คอมเพล็กซ์ สุขุมวิท 107 (Origin Wellness Complex Sukhumvit 107) และสาขาที่ 2 ย่านรามอินทราจะเปิดให้บริการในปลายปีหน้า ส่วนนี้จะเป็นการดำเนินการในลักษณะร่วมลงทุนระหว่าง 2 ธุรกิจคุณธงชัย บอกว่า ส่วนธุรกิจที่กระจายออกมาในบริการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและกระจายการลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ครอบคลุม ครบวงจร โดยเฉพาะตลาดผู้สูงอายุ มีบริการบ้านพักคนชรารองรับทั้งในรูปแบบมาตรฐานทั่วไป ราคาประหยัด และ บริการ KIN Home Care ที่ให้บริการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน มีความพรีเมียมมากขึ้นในเรื่องมาตรฐานทางการแพทย์และการให้บริการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โอกาสตลาดสูงวัยในไทย

คุณธงชัย มีแนวคิดว่า ส่วนหลักของธุรกิจที่จะทำต่อจากนี้คือการพัฒนาด้าน Nursing Home โดยมองว่าตลาดในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า จะโตถึง 10 เท่า จากข้อมูลสถิติการตลาด แนวโน้ม และปัจจัยต่าง ๆ บ่งชี้ และเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

ในส่วนธุรกิจด้าน Wellness ตลาดยังเติมโตอีกมากในธุรกิจนี้ ซึ่งทางเราก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น แต่ฐานรากของธุรกิจหลัก เรายังมองว่าเป็นตลาดการดูแลผู้สูงอายุ แต่ทั้งสองส่วนจะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าแบบบูรณาการและครบวงจร ตลอดจนความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเติบโตของตลาดนี้ ทำให้เกิดผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น การขยายสาขาบริการให้ครอบคลุม จะช่วยเรื่องการประหยัดต้นทุนต่อขนาด (Economy of scale) ได้อีกด้วย ทั้งด้านการจัดการ และแบ่งปันทรัพยากรเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือลดต้นทุนการดำเนินการส่วนต่าง ๆ รวมถึงส่วนของบุคลากรด้วยMindset ‘บริการ’ เริ่มต้นที่บุคลากร 

คุณธงชัย สะท้อนภาพว่า การมีโรงเรียนบริบาลที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจ ทำให้สามารถจัดการและสร้างมาตรฐานของเราเองได้ นักเรียนที่เรียนจบแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปทำงานในสายอาชีพที่สนใจ หรือเป็นความรู้พื้นฐานพัฒนาด้านอาชีพต่อไปได้ หากมองในภาพรวม ส่วนนี้ยังเป็นกลไกเล็ก ๆ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม การมีจิตใจที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญของงานบริการ และเป็นสิ่งที่โรงเรียนของเราปลูกฝังบุคลากรทุกรุ่น โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เน้นมาตรฐานด้านบริการ ใช้รูปแบบการทำงานเป็นกะ ระยะสั้น เพื่อลดความเครียดบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุภายในศูนย์ เนื่องจากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจเกิดความเครียดสะสม ส่งผลต่อคุณภาพงานบริการได้เป้าหมายต่อไป และการเจริญเติบโต 

การขยายธุรกิจ ตามแผนจะลงทุนขยายศูนย์ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างน้อยปีละ 1 สาขา โดยในระยะยาว วางแผนจะตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง อาทิ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุม ครบทุกมิติมากขึ้น ส่วนธุรกิจด้าน Wellness อาจต้องดูเทรนด์อีกสักระยะ เพราะต้องพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยประกอบการลงทุน

สำหรับตลาด Wellness เชิงท่องเที่ยว หากมองระยะสั้น การทำธุรกิจเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติช่วงฤดูท่องเที่ยว หรือลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงยังพอทำได้ แต่หากทำจริงจัง อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยแนวคิดธุรกิจ เราพยายามพัฒนาบริการให้ครบวงจรมากที่สุด เหตุนี้หากในอนาคต ตลาดไหนมีแนวโน้มดี เราจะขยายธุรกิจไปในทิศทางนั้น หรือเข้าไปร่วมมือเป็นเครือข่าย รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ 

“เราพัฒนาธุรกิจ จากมุมมองผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของเรา จึงเน้นพัฒนาการบริการให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากที่สุด” คุณธงชัย กล่าวทิ้งท้าย Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155807 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
131642 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
118902 | 24/11/2020
banner