‘เอโอ สตีล’ ยกระดับวงการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก Cellular Beam ชูกลยุทธ์การแข่งขันด้วยบริการแบบครบวงจร

SME in Focus
14/01/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 2189 คน
‘เอโอ สตีล’ ยกระดับวงการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก Cellular Beam ชูกลยุทธ์การแข่งขันด้วยบริการแบบครบวงจร
banner
‘บริษัท เอโอ สตีล จำกัด’ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและทำโครงสร้างเหล็ก Cellular Beam นวัตกรรมการผลิตโครงสร้างเหล็กที่ช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลา สร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ
คุณจักรพล ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผย ถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า ก่อนหน้านี้ตนอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ด้วยโมเดลธุรกิจดังกล่าว ทำให้เกิดภาวะการบริหารต้นทุนที่ไม่คล่องตัว ประกอบกับเมื่อมีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากสถาบันทางการเงิน ส่วนมากจะโดนปฏิเสธ เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่มั่นคงดังนั้น เมื่อพบว่า Pain Point ข้างต้น ทำให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ตนจึงปรับกลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Transformation) โดยมุ่งเน้นไปที่การรับงานประเภทโครงสร้างเหล็กเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญ พร้อมกับรับออกแบบและผลิตงานเหล็กตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจรับงาน Turnkey เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทยังขยายธุรกิจไปสู่การรับงาน Turnkey หรืองานที่เจ้าของโครงการ ต้องการให้บริษัทดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ ทำให้ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการได้รับความสะดวก ส่งผลให้โครงการสามารถบริหารต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตนมองว่า แม้บริษัทจะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตงานเหล็กเป็นหลัก แต่หากในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการมีความต้องการงานแบบ Turnkey บริษัทก็พร้อมที่จะจัดหาซัพพลายเออร์มาร่วมงาน หรือดำเนินการให้ โดยไม่มีการหักเปอร์เซนต์ ทำให้ลูกค้ามีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง และสามารถควบคุมงบประมาณได้ดี โดยไม่มุ่งเน้นในการแข่งขันด้านราคา แต่จะมุ่งยกระดับการให้บริการ เพื่อสร้างงานคุณภาพให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าอย่างถึงที่สุด

“หลักการทำงานของเรา คือการสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดหรือความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด จากนั้นจะนำสิ่งที่ได้มาวางแผน ออกแบบ เพื่อนำเสนอให้กับเจ้าของโครงการ หรือลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานเหล็ก แต่หากลูกค้าต้องการทำงานอื่นเพิ่มเติม เราก็มีเครือข่ายพันธมิตรเป็นซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดมาร่วมงาน เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินการไปอย่างมีคุณภาพ และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้” โครงสร้างเหล็ก ตอบโจทย์งานดีไซน์และได้มาตรฐานวิศวกรรม

สำหรับแนวคิดในการปรับกลยุทธ์ธุรกิจจากงานรับเหมาก่อสร้างมาสู่งานผลิต และออกแบบโครงสร้างเหล็กนั้น คุณจักรพล เปิดเผยว่า ตนเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุที่สามารถตอบโจทย์ด้านงานดีไซน์ และสามารถพัฒนาให้มีรูปร่างได้หลากหลายมากกว่างานคอนกรีต ทั้งสามารถดัดหรือตัดได้ เมื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร และยังสอดรับกับงานสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนแต่ต้องการความแข็งแรง เช่น สะพานขนาดใหญ่ และสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างหอไอเฟล เป็นต้น 

ปัจจุบันในส่วนของผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของตน ชื่อ ‘บริษัท เซลล์ลูล่าร์บีม (ประเทศไทย) จำกัด’ ซึ่งให้บริการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป Cellular Beam ทั้งงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และขนาดทั่วไป โดยมีการพัฒนางานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างสม่ำเสมอ


จักรพล ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอโอ สตีล จำกัด

การบริหารต้นทุนจากราคาเหล็กที่ผันผวนในตลาดโลก

เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และราคาพลังงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลให้ราคานำเข้าเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยบริษัท มีการวางแผนอย่างรอบด้าน ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการออกแบบให้สอดคล้องตามกฎหมายการก่อสร้าง โดยลดการใช้เหล็กที่เกินความจำเป็น หรือทำให้โครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบา แต่ยังคงมีความแข็งแรง รวมถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเหมาะสม จึงสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่องดูแลโดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรม

ขณะเดียวกัน ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมอย่างลึกซึ้ง จึงทำให้มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนอย่างรอบด้านทุกมิติ ทั้งยังมีการพูดคุยและหารือกับเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น พร้อมทั้งแนะนำการเลือกใช้งานโครงสร้างเหล็กให้กับลูกค้า ประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าให้ได้งานดีที่สุด ในราคาสมเหตุสมผล ที่สำคัญยังมีความคล่องตัวสูง เมื่อถึงขั้นตอนการนำไปติดตั้งที่หน้างาน เพราะผลิตและออกแบบงานโครงสร้างเอง ลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี

“ที่ผ่านมาระบบการศึกษาในสถาบันที่สอนด้านวิศวกรรม ยังไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องการสอน หรือให้ความสำคัญกับความรู้เรื่องงานเหล็กเท่าที่ควร คนไทยจึงอาจยึดติดว่า งานโครงสร้างปูนคุ้มค่ามากกว่าโครงสร้างเหล็ก แต่เรากลับมองว่าถ้าตัดเรื่องราคาออกไป เหล็กจะมีความแข็งแรง ทนทาน คุ้มค่ากว่า เพราะเหล็กมีมูลค่าในตัว สามารถขายได้ แต่ต้องมีการบริหารต้นทุนในการผลิตให้ดีเท่านั้น 

ดังนั้น ภายหลังจากที่เราก่อตั้ง ‘บริษัท เซลล์ลูล่าร์บีม (ประเทศไทย) จำกัด’ ก็ได้มุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องงานเหล็ก ให้คนไทยได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง จนในวันนี้โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป Cellular Beam ได้รับการยอมรับมากขึ้นจากลูกค้า หรือเจ้าของโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง, ศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำ และโครงการภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น”


พรศักดิ์ พิริยะสงวนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอโอ สตีล จำกัด

แนวทางสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

คุณพรศักดิ์ พิริยะสงวนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เล่าถึงเรื่องนี้ว่า นอกจากทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมแล้ว ยังมีความรู้เรื่องเทคนิคเฉพาะด้านในการผลิตงานโครงสร้างเหล็ก ทำให้มีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเลือกรับงานที่เหมาะสมกับแนวทางการทำงานของบริษัทเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด 

ขณะเดียวกัน ยังสามารถพัฒนาออกแบบงานเหล็กได้เองในทุกรูปแบบ ทั้งงานทั่วไปและงานที่มีความซับซ้อนหรืองานยาก ทำให้ตอบโจทย์กับงานสถาปัตยกรรม และงานที่ต้องการความโดดเด่นด้านดีไซน์ ภายใต้การกำกับดูแลของทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมายาวนาน สามารถออกแบบโครงสร้างงานเหล็กและคำนวณการรับน้ำหนักได้อย่างมีมาตรฐาน

“เพราะเรามีองค์ความรู้ และเทคนิคเฉพาะทาง สามารถทำงานยากได้ ดังนั้น เมื่อเราทำได้จึงเอื้ออำนวยต่อการทำงานของสถาปนิกที่ต้องการออกแบบงานให้มีความสวยงาม และตอบโจทย์ต่อความต้องการของเจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไป แต่ยังอยู่ในพื้นฐานของงานด้านวิศวกรรม จึงทำให้มีดีมานด์ในการใช้บริการจากเราเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราได้เริ่มทำมานานกว่า 15 ปี จนในปัจจุบันมีคนทำตามมากเพิ่มขึ้น ทำให้เราเป็นเสมือนผู้นำในตลาด”โครงสร้างเหล็ก ‘นวัตกรรมใหม่’ ขับเคลื่อนวงการสู่อนาคต

คุณจักรพล กล่าวในช่วงท้ายว่า จากเดิมในอดีตที่ตนพยายามผลักดันการใช้งานโครงสร้างเหล็ก ยังไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า หรือเจ้าของโครงการเท่าที่ควร แต่ปัจจุบัน งานโครงสร้างเหล็ก Cellular Beam เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงเทรนด์และแนวโน้มในอนาคตที่ต้องการใช้งานโครงสร้างเหล็กแบบนี้ ที่สำคัญยังสามารถลดต้นทุนให้กับเจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ในอนาคต ตนยังมีเป้าหมายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องงานโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในวงการก่อสร้าง และนักศึกษาที่เรียนในด้านวิศวกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนวงการพร้อมกับยกระดับองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน‘เอโอ สตีล’ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการสร้างเทรนด์ใหม่ให้เป็นนวัตกรรมนำไปสู่การตอบโจทย์ และสร้างทางเลือกให้กับวงการก่อสร้างภายในประเทศ จากในอดีตที่มีดีมานด์เพียงเล็กน้อยเพราะยังถือเป็นสิ่งใหม่ในตลาด จนปัจจุบันสามารถพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้สร้างโครงการคุณภาพมากมายนับไม่ถ้วน


รู้จัก ‘เอโอ สตีล’ เพิ่มเติมได้ที่ 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155827 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132642 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119823 | 24/11/2020
banner