ผู้นำการผลิตโครงอลูมิเนียม แอลแมทไทย ในเครือ 'กลุ่มบริษัทเกษม' กับกลยุทธ์สร้างกำไรโดยไม่ขยายกำลังการผลิต

SME in Focus
05/01/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 2281 คน
ผู้นำการผลิตโครงอลูมิเนียม แอลแมทไทย ในเครือ 'กลุ่มบริษัทเกษม' กับกลยุทธ์สร้างกำไรโดยไม่ขยายกำลังการผลิต
banner
‘กลุ่มบริษัทเกษม’ กลุ่มธุรกิจที่วางรากฐานสู่การเติบโตด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยมีท่านประธานเกษม ทวีสกุลชัย (คุณพ่อ) เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2500 ซึ่งในขณะนั้นความต้องการงานด้านกระจกและอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งในตัวอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยยังเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากช่างผู้มีประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ง ทั้งนี้ ด้วยความที่คุณพ่อ ของคุณวิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษม และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเมทไทย จำกัด เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจการทำงาน และความซื่อสัตย์จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในแวดวงธุรกิจกระจก ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางชื่อ บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด ที่ก่อตั้งเป็นบริษัทแรก และต่อมาสามารถขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งสายงานการผลิต การจัดจำหน่ายและการบริการแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มบริษัทเกษม’ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือ ดังนี้บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด ผู้นำการติดตั้งผนังกระจก และแผ่นคอมโพสิตสำหรับอาคาร พร้อมชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ฝีมือมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ผู้ผลิตกระจกนิรภัย ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับชาวเยอรมัน มีสายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต และกระจกอินซูเลท ควบคุมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมกระจกทั้งภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ รวมทั้งยุโรป ภายใต้การรับรองมาตรฐาน มอก. DIN1286, ANSIZ97.1 ISO9001, ISO/TS16949

บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด ผู้แทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกไทยอาซาฮี เส้นหน้าตัดอลูมิเนียม แผ่นยิปซั่ม และอุปกรณ์งานติดตั้งกระจก-โครงอลูมิเนียม รองรับความต้องการลูกค้าปัจจุบันมี 19สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท แอลเมทไทย จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตเส้นหน้าตัดอลูมิเนียมขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน มากว่า 40 ปี มีความสามารถในการผลิตเส้นหน้าตัดอลูมิเนียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และIATF 16949 สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์และอีเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัท แคสแคล จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตประกอบผนังกระจก (Curtain Wall) และสายการผลิตชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมมีสถานีทดสอบแผงอลูมิเนียมสำหรับผนังกระจก ที่ได้มาตรฐานสากล ISO 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งผนังกระจก (facade) สำหรับอาคารสูง และระบบประตู หน้าต่างเพื่อกลุ่มลูกค้าชั้นสูง ด้วยทีมงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับของบรรดาสถาปนิก และเจ้าของอาคาร

บริษัท กลาสเดค จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตกระจกลวดลายพร้อมติดตั้งสำหรับการตกแต่งที่อยู่อาศัย สำนักงานที่รักงานศิลป์ประเภท STAINED GLASS, SAND BLASTING เป็นต้น ด้วยทีมงานฝีมืออันประณีตขึ้นแท่นผู้นำอุตสาหกรรมงานด้านกระจกและอลูมิเนียม

คุณวิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษม และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเมทไทย จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมากในตลาดอุตสาหกรรมด้านกระจกและอลูมิเนียม ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงและรุนแรง แต่ด้วยกลุ่มบริษัทเกษม อาศัยศักยภาพความพร้อมของบริษัทในเครือและความสามารถในการบริหารงาน ตลอดทั้งวิสัยทัศน์ที่สืบทอดมาจากคุณพ่อเกษม ทวีสกุลชัย ทำให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเกษมมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเกษมได้เป็นผู้นำธุรกิจงานด้านกระจกและอลูมิเนียม”มุ่งผลิตสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

สำหรับทิศทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทเกษม จะมุ่งไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงาน (Save Energy) ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์แห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานโซลาเซลล์ รวมถึงกระจกที่มีคุณสมบัติกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ สิ่งเหล่านี้กลุ่มบริษัทเกษมให้ความสำคัญและวางนโยบายทำการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์สร้างกำไรโดยไม่ขยายกำลังการผลิต

คุณวิทูร ทวีสกุลชัย กล่าวในช่วงท้ายถึงการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจว่าไม่ใช่แค่คิดแต่การขยายกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว  เพราะที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีความผันผวน ตลอดจนค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ขณะเดียวกันบริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้

ดังนั้น สถานการณ์เช่นนี้จึงได้นำกลยุทธ์การลดต้นทุนมาปรับใช้กับบริษัท แอลเมทไทย จำกัด  ทั้งการติดตั้งระบบโซลาเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ จะช่วยให้โรงงานลดค่าไฟฟ้าได้ถึงเดือนละ 3-4 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติการลงทุนจาก BOI รวมทั้งแผนการเตรียมเปลี่ยนเตาหลอดอลูมิเนียมเพื่อลดการใช้แก๊สเชื้อเพลิง และการจัดสรรเวลาการทำงานของพนักงานให้มีความเหมาะสมเพื่อการใช้พลังงาน


วิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษม และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเมทไทย จำกัด

การต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจครอบครัว สำหรับคุณวิทูร ทวีสกุลชัย ในฐานะทายาทธุรกิจที่ต้องสืบทอดกิจการที่คุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้ง นับเป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้ ‘กลุ่มบริษัทเกษม’ ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขยายการเติบโตไปในธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน หรือการร่วมพัฒนาธุรกิจกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในเฉพาะด้าน ที่สำคัญคือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันต่อเทรนด์โลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่นำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนรู้จัก ‘แอลเมท ไทย’ และ ‘กลุ่มบริษัทเกษม’ เพิ่มเติมได้ที่ 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155827 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132642 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119824 | 24/11/2020
banner