Thailand Smart Center เปิดรับสมัครแล้ว

SME Event
30/03/2019
Thailand Smart Center เปิดรับสมัครแล้ว
banner
โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!

ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต
 • (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
 • ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 •  
 • มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
 •  
 • ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร
 •  

  หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
   
 • คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 200 บริษัท และประกาศผลทางเว็บไซต์https://www.thaichamber.org/(ภายในเดือน เม.ย. 62)
 •  
 • บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน เม.ย. 62)
 •  
 • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 100 ราย ทางเว็บไซต์https://www.thaichamber.org/(ภายในเดือน พ.ค. 62)
 •  
 • บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ
 • (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์)

  หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

   

  สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)
   
 • ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check  มูลค่า 30,000 บาท
 •  
 • หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ : มูลค่า 25,000 บาท
 •  
 • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จากThailand Smart Center หอการค้าไทย : มูลค่า 10,000 บาท
 •  
 • รับเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี) : มูลค่า 3,000 - 5,000 บาท
 •    Value beyond price :
   
 • ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ
 •  
 • สามารถใช้สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทยได้
 • - ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

  - สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa

  สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)

  - ส่วนลดโรงแรม/ร้านค้ากว่า 1,200 บริษัททั่วประเทศ ผ่านบัตรสมาชิกหอการค้าไทย

  - ส่วนลด 20% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
   
 • โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร
 •  
 • โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season)
 •  
 • โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Big Brother ตลอดไป
 •  

  เอกสารประกอบการสมัคร

  - ใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ E-mail)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร [Word] หรือ [PDF]

  - แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [Word] หรือ [PDF]

  - สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ อาทิ ทะเบียนพาณิชย์ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หนังสือแสดง

  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น หากไม่มี ให้แสดงหลักฐานอื่นที่บ่งบอกถึงการดำเนินธุรกิจ

  - หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

  - หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. มอก. (ถ้ามี)

  *** หมายเหตุ: เอกสารแนบให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัททุกรายการ ***

   

  ช่องทางการรับสมัคร 
   
 • สมัครทางออนไลน์คลิกที่นี่หรือ
 •  
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครทาง Email : tsc@thaichamber.org หรือ
 •  
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์ Thailand Smart Center หอการค้าไทย (เสาชิงช้า) เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (กรุณาระบุมุมซองว่า "สมัครเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 3) by TSC" ระบุชื่อผู้รับเอกสารถึง คุณสุวรรณี แก้วทุม) หรือ
 •  
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์ Thailand Smart Center หอการค้าไทย (เสาชิงช้า)แผนที่หอการค้าไทย
 •  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3920, 5180, 6080 (คุณสุวรรณี, คุณรุ่งนภา, คุณพาริยะ)

  E-mail: tsc@thaichamber.org

  Line: คลิกที่นี่ หรือ Scan QR Code   


   


   

  Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


  Related Article

  E-Commerce Trends 2020

  SME Event
  25661 | 11/01/2020
  E-Commerce Trends 2020 SME Event

  E-Commerce Trends 2020

  เอกสารประกอบงานสัมมนา  >> E-commerce Trend 2020
  25661 | 11/01/2020
  เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล SME Event

  เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

  ดาวโหลดเอกสารการบรรยาย>> คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์ http://bit.ly/2mUN444 >> คุณอรทัย เอื้อตระกูล http://bit.ly/2mSFMhh>>...
  20208 | 16/09/2019
  วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย... SME Event

  วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย...

  วัคซีนโควิด-19 จะมีเมื่อไหร่ แล้วเศรษฐกิจจะไปทางไหน เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัคซีน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเ...
  15066 | 18/11/2020
  banner