AEC Business Leader ปีที่ 4

SME Event
30/01/2019
AEC Business Leader ปีที่ 4
banner
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิดหลักสูตร “AEC Business Leader” หลักสูตรนักธุรกิจแห่งอาเซียน ปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ ต่อยอดการก้าวสู่นักธุรกิจตัวจริงของภูมิภาค ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมด้วยเหล่านักธุรกิจชั้นนำที่จะมากางประสบการณ์แห่งอาเซียน เจาะลึกการทำธุรกิจในทุกมิติ และหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นักธุรกิจไทยมีความรู้ความเข้าใจตลาดการค้าในประเทศอาเซียน ซึ่งจะให้การต่อยอดธุรกิจไปได้เร็วขึ้นทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค หลักสูตร  AEC Business Leader ถูกออกแบบเน้นการแบ่งปันประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในอาเซียน เพื่อเติมเต็มความพร้อมและโอกาสให้กับนักธุรกิจของไทย หลักสูตรอบรมที่เข้มข้นผสมผสานทั้งประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำ วิธีปฏิบัติทางธุรกิจเชิงลึก และการสร้าง Connection ระดับภูมิภาค จึงตอบโจทย์การรุกตลาดในประเทศอาเซียนและเหมาะสำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของและทายาทธุรกิจ ที่ต้องการก้าวสู่สนามการค้า AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และมุมมองแห่งอาเซียน คุณ ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์  รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  และผู้อำนวยการหลักสูตร AEC Business Leader ระบุว่าอาเซียนภูมิภาคที่มีความโดดเด่นและเหมาะแก่การค้าการลงทุนด้วยหลายๆ ปัจจัย ประกอบด้วยการเร่งพัฒนาประเทศให้พรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภคและระบบขนส่ง สังคมเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้อัตราบริโภคเติบโต นักลงทุนจึงหลั่งไหลเข้ามายังอาเซียน การลงทุนในอาเซียน นอกจากจะมีความตั้งใจ มุ่งมั่นแล้ว นักธุรกิจจะต้องเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจตลาด รวมถึงกฎระเบียบที่มีความแตกต่างกันไป หลักสูตร AEC Business Leader จะเป็นเหมือนโค้ชที่จะมาแนะนำเทคนิคและการเดินเกมการทำธุรกิจในประเทศอาเซียนแบบรอบด้าน เพื่อปิดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด พร้อมยังนี้ธนาคารกรุงเทพยังให้การสนับสนุนทั้งคำแนะนำและเครืองมือทางการเงินในการบริหารธุรกิจในประเทศอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักธุรกิจไทยก้าวสู่เป้าหมายการค้าในอาเซียนได้โดยไม่หลงทาง หลักสูตรอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน  AEC Business Leader รุ่นที่ 4 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 และเริ่มอบรมระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2562  เป็นเวลา 13 สัปดาห์ เน้นเจาะลึกการทำธุรกิจในประเทศอาเซียน คลอบคลุมทั้งกฎระเบียบ ภาษี ระบบขนส่งโลจิสติกส์ การนำเข้า-ส่งออก การบริหารธุรกิจและปิดความเสี่ยงเงินตราระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจในประเทศอาเซียน เพื่อเฟ้นหา “นักธุรกิจตัวจริงแห่งอาเซียน” ซึ่งจะตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ   ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/International-Banking/AEC-Connect/AEC-Business-Leader หรือติดต่อศูนย์ AEC Connect เบอร์โทรศัพท์ 02 2302758 และ 02 2301507 หรืออีเมล AECconnect@bangkokbank.com

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

E-Commerce Trends 2020

SME Event
25660 | 11/01/2020
E-Commerce Trends 2020 SME Event

E-Commerce Trends 2020

เอกสารประกอบงานสัมมนา  >> E-commerce Trend 2020
25660 | 11/01/2020
เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล SME Event

เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

ดาวโหลดเอกสารการบรรยาย>> คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์ http://bit.ly/2mUN444 >> คุณอรทัย เอื้อตระกูล http://bit.ly/2mSFMhh>>...
20208 | 16/09/2019
วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย... SME Event

วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย...

วัคซีนโควิด-19 จะมีเมื่อไหร่ แล้วเศรษฐกิจจะไปทางไหน เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัคซีน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเ...
15066 | 18/11/2020
banner