“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

SME Event
29/01/2019
“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี   2562
banner

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้ง การเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ใน มิติต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจได้เข้าร่วมชมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ในภาคนิทรรศการ ภาคการบรรยาย และภาคการอบรมฯ ได้ดังนี้ 1. ภาคนิทรรศการ ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานโดยผ่านระบบ QR code ณ จุดลงทะเบียน Event Hall 102 – 104 และกรณีที่ประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมชมงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/h9s5xTqdZQrVCD1f2 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ 02-579-0455  2. ภาคการเสวนา สามารถส่งแบบตอบรับฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/4j2X1KBzy8Dcv3ie2 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ 02-579-0455 3. ภาคการอบรม สามารถส่งแบบตอบรับฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/5dTWkcl9x0IW0zmh1 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ 02-579-0455    

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

E-Commerce Trends 2020

SME Event
25736 | 11/01/2020
E-Commerce Trends 2020 SME Event

E-Commerce Trends 2020

เอกสารประกอบงานสัมมนา  >> E-commerce Trend 2020
25736 | 11/01/2020
เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล SME Event

เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

ดาวโหลดเอกสารการบรรยาย>> คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์ http://bit.ly/2mUN444 >> คุณอรทัย เอื้อตระกูล http://bit.ly/2mSFMhh>>...
20256 | 16/09/2019
วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย... SME Event

วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย...

วัคซีนโควิด-19 จะมีเมื่อไหร่ แล้วเศรษฐกิจจะไปทางไหน เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัคซีน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเ...
15125 | 18/11/2020
banner