ผ่าธุรกิจ ‘TRV’ ผู้นำด้านชิ้นส่วนยางขึ้นรูป สร้างคุณภาพ - มาตรฐานสากล จนลูกค้าญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจกว่า 25 ปี

SME in Focus
09/12/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1697 คน
ผ่าธุรกิจ ‘TRV’ ผู้นำด้านชิ้นส่วนยางขึ้นรูป สร้างคุณภาพ - มาตรฐานสากล จนลูกค้าญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจกว่า 25 ปี
banner
ผู้ประกอบการ SME ที่เติบโตจากโรงงานตึกแถว สู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปแถวหน้าเมืองไทย ที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ความชำนาญ และความเชื่อมั่น สร้างคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล จนได้รับความไว้วางใจให้ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางขึ้นรูป ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น

คุณประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ บริษัท ที.อาร์.วี รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV เปิดเผยถึงที่มาของเส้นทางธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูป ว่า ธุรกิจของ TRV มีจุดกำเนิดจากธุรกิจครอบครัว ของ คุณธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ (มหาชน)

โดยคุณพ่อของ คุณธีรวุฒิ ผลิตและค้าขายในตลาดคลองถม ย่านวรจักร เป็นกิจการเล็ก ๆ ทำอยู่ 8 ปี เห็นว่าไม่มีกำไร จึงแยกตัวออกมาขายยางสุขภัณฑ์ แต่สู้ต้นทุนไม่ได้ จึงเดินออกจากธุรกิจครอบครัวเมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง ในตึกแถว ทำอยู่ 11 ปี ธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จากตึกแถวเล็ก ๆ สู่การทำโรงงาน และจดทะเบียนในนาม บริษัท ที.อาร์.วี รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัดมุ่งมั่นพัฒนา ‘คุณภาพ’ เพื่อยกระดับธุรกิจ

คุณประเสริฐ เผยว่า บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากเครื่องจักรรุ่นเก่าแบบแมนนวล ต่อมาเมื่อจึงเริ่มลงทุนด้านเทคโนโลยีกึ่งอัตโนมัติ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ จึงเริ่มมีออเดอร์มากขึ้น เริ่มจากแบรนด์ลูกค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่น 

ส่วนค่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของไทย ที่ดำเนินธุรกิจกับเราจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลากว่า 25 ปี เมื่อได้รับความไว้วางใจแล้ว บริษัทจึงต้องมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ มาตรฐานไว้ให้ได้ ทั้งเรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีการสูญเสียในการผลิตน้อยที่สุด ซึ่งเราทำได้น้อยกว่า 0.2% และตั้งเป้าที่จะไม่มีการสูญเสียเลย

“การได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น ไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อเข้าถึงลูกค้ารถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์สำคัญ โดยลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด เป็นคู่ค้ากับ TRV มาตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัจจุบัน”มุ่งสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า

คุณประเสริฐ  เผยว่า ‘TRV’ มุ่งสร้างกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลและให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับมาตรฐานที่สำคัญ ได้แก่

1) วัตถุดิบไม่มีสารต้องห้ามหรือโลหะหนักปนเปื้อนตามมาตรฐาน SoC ( Substance of (Environment) Concern) ประกาศใช้เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ว่าด้วยเรื่องการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป หรือ EU 

2) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพไอเอสโอ 9001 : 2015 

3) ระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF 16949 : 2016 

4) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

“โดยทั่วไป การจะเข้าไปรับงานบริษัทญึ่ปุ่นได้ ต้องได้รับมาตรฐานสากลเพื่อรับรองคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ 9001 : 2015 เราจึงเริ่มวางระบบมาตรฐานมากขึ้น ต่อมาเรามีออเดอร์เกี่ยวกับรถยนต์ จึงต้องมีมาตรฐานด้านระบบคุณภาพการผลิตด้านยานยนต์โดยเฉพาะ คือ IATF 16949 : 2016 เราดำเนินการจนได้ใบรับรอง ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ได้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและสามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น ด้วยความโดดเด่นด้านคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งญี่ปุ่นและยุโรป ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”ผลิตภัณฑ์ ‘TRV’  มีใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง?

คุณประเสริฐ  ฉายภาพธุรกิจว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในฐานลูกค้าหลักของ TRV ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางขึ้นรูป นับเป็นส่วนสำคัญและมีความต้องการในตลาดสูง โดย TRV เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจำแนกตามกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ กลุ่ม Tier 1 และ Tier 2 อาทิ ท่อยางกันกระแทก ยางร้อยสายไฟในรถยนต์ ปะเก็นยาง ยางโอริง ลูกยาง ซีลยาง ยางแป้นเบรก ยางกันลื่น เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 52.46%

2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ชิ้นส่วนยางในหม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น ไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น เครื่องกรองอากาศ เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 46.49%

3) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่น ๆ อาทิ ชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรการเกษตร ท่อประปา เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 1.05 %


ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ (มหาชน)

เส้นทางสู่ตลาดหลักทรัพย์ SME ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

คุณประเสริฐ  เผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ คุณธีรวุฒิ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่มองการณ์ไกล ได้เริ่มเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 60  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจทั้งด้านการบริหารจัดการ ทั้งระบบบัญชีที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การพัฒนาบุคลากร กระบวนการผลิตและกระบวนการจัดการของเสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพของสินค้า การส่งมอบให้ทันเวลา ที่สำคัญคือการสร้างมาตรฐานระดับสากล 

ด้วยเหตุนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น แบรนด์ดังต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิต และการแข่งขันในตลาด เพื่อรองรับโอกาสเติบโตในอนาคตต่อไป

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ต้องเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ในการมองธุรกิจว่าต้องการให้เติบโตในรูปแบบใด และที่สำคัญต้องมีการวางระบบการจัดการ ระบบบัญชีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้น ถือเป็นสิ่งที่ SME ต้องให้ความสำคัญในการทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)


คุณประเสริฐ  เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ บริษัท ที.อาร์.วี รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จุดแข็งของ TRV ที่ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง

คุณประเสริฐ  กล่าวว่า ‘TRV’ ทำธุรกิจด้วยแนวคิดการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainability) โดยยืดหลัก ‘การให้บริการ’ เป็นสำคัญ 

“เราเน้นคุณภาพในการบริการเป็นหลัก ต้องซัพพอร์ตลูกค้าให้ตรงเวลา ไม่ทำให้ลูกค้าเสียหายในการผลิต และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามปัญหาของลูกค้า ช่วยให้วางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นด้วย”

เมื่อถามถึงกลยุทธ์การรักษาลูกค้า  คุณประเสริฐ  เผยว่า เราต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไว้ให้ได้ และส่งมอบสินค้าตามกำหนด และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าตลอดจนซัพพลายเออร์ สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญCost Management อีกหนึ่งความท้าทายในการทำธุรกิจ

ในส่วนการพิจารณาเรื่องราคา คุณประเสริฐ  เผยว่า การบริหารต้นทุนยาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีส่วนสำคัญ เพราะยางเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาไม่นิ่ง ขึ้น-ลง ตามตลาดโลก จึงมีการทบทวนทุก 3 เดือน กับซัพพลายเออร์ 

“บริษัทมีการวางแผนเรื่องการกำหนดราคาขายอยู่แล้ว โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เราต้องไปควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยการลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดี ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารต้นทุน” ใช้ระบบ Data Driven มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

คุณประเสริฐ  ขยายความว่า การที่จะวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเช่นกัน จากเดิมที่เราเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบแมนนวลเป็นหลัก

ล่าสุดเราเปลี่ยนมาใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการเก็บข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ Real time มากขึ้น ถูกต้องมากขึ้น ตรวจสอบและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการผลิตได้ง่ายขึ้น ทำให้เราควบคุมวัตถุดิบได้ในปริมาณที่เหมาะสม  ซึ่งระบบ จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลมาวางแผนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ทำให้ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบ Automation จำเป็นแค่ไหน?

คุณประเสริฐ  ให้ข้อมูลเรื่องการนำระบบ Automation มาใช้ในธุรกิจว่า สำหรับ TRV ระบบ Automation ยังนำมาใช้งานไม่มากนัก เนื่องจากลักษณะงานเรายังต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก อธิบายให้เห็นภาพว่า ชิ้นงานที่เราผลิตจะมีลักษณะเป็นยางแต่เหมือนดินน้ำมัน เมื่อใส่เข้าไปในแม่พิมพ์และปั๊มออกมาจะมีเศษที่เป็นส่วนเกินรอบ ๆ ชิ้นงาน จึงต้องมีการตัดแต่งให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถใช้ระบบ Automation เข้ามาช่วยได้  

“ดังนั้นในบางขั้นตอน เรายังต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก จะเรียกว่าเป็น ‘งานฝีมือ’ ก็ว่าได้ แต่ทั้งนี้.   บริษัทฯ ก็มีการศึกษาการใช้งานในระบบออโตเมชั่นมากขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพในอนาคต”แนวโน้มธุรกิจยางขึ้นรูป ในอนาคต

คุณประเสริฐ  ให้มุมมองในเรื่องนี้ว่า ธุรกิจยางขึ้นรูปเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการใช้งาน ใช้ทดแทนกันได้ยาก เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้น เชื่อว่าตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งบริษัทฯ มองหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต และขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  

ส่วนประเด็นที่กำลังเป็นกระแสที่มาแรง คือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มองว่า สินค้าของ TRV ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะสินค้าของบริษัทที่เป็นชิ้นส่วนยางขึ้นรูป น่าจะได้รับประโยชน์ในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนประกอบในรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน รู้จัก บริษัท ที.อาร์.วี รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่
https://trvrubber.co.th/index

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155827 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132642 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119823 | 24/11/2020
banner