ถอดสูตรความสำเร็จกว่า 51 ปี ‘แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์)’ และก้าวต่อไปในฐานะผู้ขับเคลื่อนครัวอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

SME in Focus
23/11/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1587 คน
ถอดสูตรความสำเร็จกว่า 51 ปี ‘แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์)’ และก้าวต่อไปในฐานะผู้ขับเคลื่อนครัวอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
banner
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านระบบครัวอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ นำเข้า ผลิต ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยเป็นของตนเอง

คุณนลิน จิตจรุงพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เล่าถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า บริษัทเป็นธุรกิจขนาดกลาง (SME) ที่มาจากธุรกิจครอบครัว (Family Business) ซึ่งมีคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากจะมอบครัวคุณภาพระดับมืออาชีพให้กับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน โรงเรียนสอนทำอาหาร และสถาบันต่าง ๆ ซึ่งในสมัยก่อน เครื่องครัวคุณภาพ หมายถึงความคงทน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสำหรับผู้ประกอบการ ในปัจจุบันการขับเคลื่อนครัวยุคใหม่ให้สอดรับกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) จะต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องสุขลักษณะอนามัย ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะอาหาร มลพิษ ประหยัดพลังงาน เวลา และพื้นที่ใช้สอย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นำมาสู่การลดค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริง

โดยตลอดระยะเวลากว่า 51 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศที่มีการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ผลิต พร้อมติดตั้งระบบครัวอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยชั่วโมงบินที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ และความรู้ในการดำเนินธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนา ข้อได้เปรียบเราจึงเป็นเรื่องของความถนัดและความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการแถวหน้าที่ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน รวมถึง  Turn-key Solutions ที่ครบวงจร ในการช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าสามารถมีเวลาโฟกัสกับธุรกิจหลักของตนได้อย่างสบายใจ

เริ่มจาก Package Design-built (ออกแบบพร้อมติดตั้งครบวงจร) ซึ่งความท้าทายคือการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ลูกค้าต้องการและงบประมาณที่เหมาะสม ตั้งแต่การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ที่ประหยัดทั้งเวลา พื้นที่ น้ำ ไฟ การลด Food waste ลดคนซึ่งนับวันจะหายากขึ้น โดยยังคงต้องสะดวกต่อการทำงาน สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยและเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด ซึ่งเราสามารถคำนวณ ROI ให้ลูกค้าได้
 


เรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัยซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และมีประสบการณ์เกือบ 50 ปี ที่ผลิตงานครัวสเตนเลสคุณภาพ สามารถ customized ชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้าและ OEM โดยเฉพาะงานส่งออกไปต่างประเทศ มีทีม project management and installation ที่ช่วยดูแลเรื่องบริหารโครงการและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน แผนงาน ส่งมอบได้ทันเวลา รวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงาม ความประณีตในการทำงานร่วมกับ Interior Designer 
 


ท้ายที่สุด เราให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายโดยมีทีมงานที่ชำนาญ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการยืดอายุการใช้งานเครื่องครัวที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน

 ‘บริการของเราจะมุ่งเน้นการให้ Solution ที่ตอบโจทย์และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับลูกค้า ซึ่งเราสามารถประเมินอัตราส่วนผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน หรือ ROI ให้กับลูกค้าได้ นอกเหนือจากการแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพผลตอบแทนจากการลงทุนได้ง่ายขึ้น’


  
ปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล/เทคโนโลยี

คุณนลิน กล่าวต่อว่า จริงๆ แล้วเรื่อง Digital/technology คือเรื่องปกติที่มากับยุคนี้ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดได้ทั้งเงินและเวลาในการเชื่อมต่อธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราแค่หาทางเรียนรู้ที่จะสนุกกับการใช้ความสุดยอดของมันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในเรื่อง Digital marketing ทางเราเองก็ค่อยๆเรียนรู้และปรับปรุงไปเรื่อยๆ จาก Website ไปยัง Social Media ผ่าน FB, Line, IG ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้มีคนใหม่ๆ รู้จักและเข้าหาเรามากขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนเรื่อง technology-innovation ก็จะมีเรื่องการนำระบบ IOT มาใช้ควบคู่กับการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์บางชนิด เช่น Hood ไปจนถึงนวัตกรรมการใช้คลื่นวิทยุในการ control molecule ของน้ำและน้ำมันในกระบวนการประกอบอาหาร เป็นต้นกลยุทธ์ทางการตลาดกับ Customer Loyalty

Customer Loyalty เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ และเชื่อว่าการตลาดที่ดีที่สุดโดยเฉพาะงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือ Referrals ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทจนทำให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดการซื้อซ้ำจนพัฒนามาเป็นคู่ค้า ทั้งยังนำไปสู่การบอกต่อและแนะนำให้คนรู้จักมาซื้อหรือใช้บริการ ทำให้การขยายเครือข่ายในกลุ่มคู่ค้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องเดียวกันเพิ่มมากขึ้น

อีกสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ใจลูกค้าด้วยบริการหลังการขายที่ครอบคลุมตั้งแต่งานซ่อมทั่วไป บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และบริการด้านเทคนิค ด้วยความซื่อสัตย์กับลูกค้าพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าประเมินรอบด้านเพื่อบริหารความเสี่ยง

ด้านการบริหารงานในช่วงวิกฤติโควิด19 แม้ภาพรวมในตลาดอาจมีผลกระทบบ้างจากการชะลอการลงทุนของหลายธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัทยังคงมี Backlog จากลูกค้าในบางกลุ่มธุรกิจ เช่น ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ สถาบันสอนทำอาหาร โรงแรม โรงเรียนและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศจึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกินไป

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรที่มี passion ในเรื่องการทำอาหาร ที่จับมือกับสถาบันด้านการสอนทำอาหารชั้นนำ 2 แห่งจากต่างประเทศในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มครบวงจร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร โดยบริษัทเป็นผู้ดูแลงาน Turn-key ของครัวที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบให้คำปรึกษาจนถึงการติดตั้งทั้งระบบ เพื่อให้ได้พื้นที่ที่ลงตัวเอื้อต่อ concept การใช้งาน พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดรับกับความยั่งยืน (Sustainability) 
 


ชูผลลัพธ์เรื่องความยั่งยืนให้ได้ใจลูกค้า

คุณนลิน กล่าวในช่วงท้ายว่า ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตจะยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานและงบประมาณของลูกค้าภายใต้แนวคิดการทำห้องครัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainability)  รวมถึงการสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

จะเห็นได้ว่าเทรนด์ในอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหารมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับครัว ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณขยะอาหาร ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  ถือเป็นปัจจัยหลักในการลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ ‘แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์)’ ให้ความสำคัญในการสานต่อ วิสัยทัศน์จากรุ่นสู่รุ่นและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงกว่า 51 ปี
 

รู้จัก ‘แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์)’ เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.alliedmetals.com/
https://www.facebook.com/AlliedMetalsThailand
IG: alliedmetals_official
FB: AMT_Official

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155827 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132642 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119823 | 24/11/2020
banner