HIGHLIGHT

ศึกษาโมเดล “ไฮโดรเจนสีเขียว” ใหญ่ที่สุดในโลก นำข้อดีมาปรับใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฮโดรเจนไทย ได้อย่างไร

ศึกษาโมเดล “ไฮโดรเจนสีเขียว” ใหญ่ที่สุดในโลก นำข้อดีมาปรับใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฮโดรเจนไทย ได้อย่างไร

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ หนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำ...
288 | 29/02/2024
‘ฮิลล์คอฟฟ์’ พัฒนา ‘กาแฟ’ สู่ SUPER FOODS วิจัย ‘Coffogenic Drink’ เครื่องดื่มสลายไขมันเพื่อสุขภาพ

‘ฮิลล์คอฟฟ์’ พัฒนา ‘กาแฟ’ สู่ SUPER FOODS วิจัย ‘Coffogenic Drink’ เครื่องดื่มสลายไขมันเพื่อสุขภาพ

เมื่อ ‘กาแฟ’ เป็นมากกว่าเครื่องดื่มคาเฟอีน เพื่อความกระปรี้กระเปร่าและความรื่นรมณ์ ฮิลล์คอฟฟ์ บอกกับเราว่า กาแฟจะช่วยให้ผู้คนอายุยืนยาว และวันนี้ ฮ...
208 | 28/02/2024
ธุรกิจครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่านฉับพลัน (Family business in disruption era)

ธุรกิจครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่านฉับพลัน (Family business in disruption era)

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ลักษณะโดดเด่น คือเป็นธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าของ และมีหุ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจ มากกว่า 50% โดยในประเทศไทย...
326 | 28/02/2024
ใครฉายแสง! ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า – แบตเตอรี EV หากไทยมีแร่ลิเธียม-โซเดียมในประเทศจำนวนมาก

ใครฉายแสง! ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า – แบตเตอรี EV หากไทยมีแร่ลิเธียม-โซเดียมในประเทศจำนวนมาก

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา “ญี่ปุ่น” ขึ้นชื่อว่าเป็นยักษ์แห่งอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปของโลก แต่เมื่อมาถึงยุคนี้กระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นจุดเป...
544 | 26/02/2024

SME SERVICES บริการเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการด้านการค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
  • สินเชื่อเฉพาะธุรกิจ