HIGHLIGHT

เขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นอย่างไร?  ให้ไร้ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในธุรกิจครอบครัว

เขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นอย่างไร? ให้ไร้ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในธุรกิจครอบครัว

สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั่วไป กับ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่เห็นได้ชัด คือธรรมนูญครอบครัว ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและบ...
25 | 27/05/2024
The Long Tail Theory ทฤษฎีหางยาว…สินค้าที่ขายไม่ดีไม่ได้แปลว่าขายไม่ได้

The Long Tail Theory ทฤษฎีหางยาว…สินค้าที่ขายไม่ดีไม่ได้แปลว่าขายไม่ได้

Long Tail เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทสามารถทำกำไรได้จำนวนมากจากการขายสินค้าที่มีจำนวนน้อย ให้กับลูกค้าจำนวนมาก แทนที่จะเลือกเอาแ...
49 | 24/05/2024
‘คุณาธรโต๊ะมุก’ สืบสานตำนานเฟอร์นิเจอร์มุก รุกออนไลน์ ขยายตลาดของทายาทธุรกิจรุ่น 2

‘คุณาธรโต๊ะมุก’ สืบสานตำนานเฟอร์นิเจอร์มุก รุกออนไลน์ ขยายตลาดของทายาทธุรกิจรุ่น 2

ประณีตศิลป์ เลอค่า เหลือบล้อแสงสี แวววาว งานประดับมุก หรือหัตถศิลป์ประดับมุก ประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีมานับตั้งแต่สมัยทวารวดี มาจ...
240 | 23/05/2024
สูตรสำเร็จทายาทธุรกิจ ‘เทพไทย’ เปลี่ยนสมุนไพรไทยแบรนด์ท้องถิ่น ทะยานสู่ระดับโลก

สูตรสำเร็จทายาทธุรกิจ ‘เทพไทย’ เปลี่ยนสมุนไพรไทยแบรนด์ท้องถิ่น ทะยานสู่ระดับโลก

ธุรกิจครอบครัวไทยที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีจำนวนไม่น้อยที่ดำเนินกิจการมายาวนานนับหลายทศวรรษ มีการสืบทอด ส่งต่อภูมิปัญญาและองค์ความรู้...
898 | 22/05/2024

SME SERVICES บริการเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการด้านการค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
  • สินเชื่อเฉพาะธุรกิจ